Home / Religious Lyrics

Religious Lyrics

Religious Lyrics

Thande Burj Ch Baithi Mata – Lyrics – Dhadrianwale

Thande Burj Ch Baithi Mata - Lyrics - Dhadrianwale

Thande Burj Ch Baithi Mata – Lyrics – Dhadrianwale Lyrics Thande Burj Ch Baithi Mata Shagan Kare , Ji Shagan Kare , Zorawar Fateh Singh Ghorri Charre . Zorawar Fateh Singh Ghorri Charre . Thande Burj Ch Baithi Mata Shagan Kare , Shagan Kare , Zorawar Fateh Singh Ghorri Charre …

Read More »